Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu

Dokuz Oğuz, (Eski Türkçe: Old Turkic letter Z.svgOld Turkic letter G1.svgOld Turkic letter O.svg Old Turkic letter Z.svgOld Turkic letter O.svgOld Turkic letter OQ.svgOld Turkic letter T1.svg, Toquz Oγuz, Çince: 鐵勒九姓 / 铁勒九姓, tielè jiǔxìng), Tielenin dokuz boyu. Çin kaynaklarında, (九姓; Jiuxing) “dokuz boy, halk”, Çin’deki Tabgaç hanedanı sırasında Uygurlar Gao Chu adıyla anılmışlardır. Bununla beraber Uygur Kağanlığı kurulduktan sonra Uygur kelimesi Dokuz Oğuz için de kullanılmaya başlandı. İslam coğrafyacıları, Tokuz-Oğuz Uygurları eş tutmuşlardır. Dokuz Oğuz kabileleri şunlardı: Bugular (Pu-ku), Hun, Bayırku, Tongra, İzgil, Ch’i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku, Edizler. Bunların arasında Uygurlar da katılınca Dokuz Oğuzlar, “On Uygur” olarak anılmaya başlandı