Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 – 1920

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Doğu Kafkasya’da yerleşmiş ve yüzölçümü 113.892 kilometrekare olan, Müslüman ve Türk toplumlarında kurulan ilk laik ve demokratik devlet.