Türklerde Devlet Teşkilatı ve Yönetim Anlayışı

Türklerde devlet “bağımsızlık, halk, ülke ve teşkilat” olmak üzere birbirini tamamlayan dört unsurdan meydana gelmiştir.