ZİYA GÖKALP’İN EĞİTİM TARİHİMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

0
1677

Ziya Gökalp, Türk Düşünce tarihinde benzerine çok az rastlanılan bir şahsiyettir. O gençlik çağında II. Abdülhamid yönetimi ile mücadele etmiş, II. Meşrutiyet Devri’nin önde gelen fikir adamlarından olmuş, onun düşünceleri cumhuriyet döneminde etkilerini sürdürmüştür. Osmanlı son dönem aydınları içerisinde hakkında en fazla yazı yazılanlardan biri Ziya Gökalp’tir. Esasında bu çok doğaldır; çünkü Ziya Gökalp, genç ömrüne çok şey sığdırmış müstesnâ bir kişiliktir. Edebiyattan sosyolojiye, estetikten eğitime kadar birçok düşünce alanında sözü olan bir düşünürdür.

Eğitim düşüncesi Ziya Gökalp’ın fikir dünyasında önemli bir yer işgal eder. Aynı zamanda o, İttihat ve Terakki Partisi’nin eğitim politikasına Emrullah Efendi ile birlikte yön veren isimlerden biridir.

Ziya Gökalp’ın başta sosyoloji olmak üzere çok çeşitli konularda malumatlı olması, onun eğitim hususunda farklı bakış açıları geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Ziya Gökalp’ın eğitim alanında öncelikle üzerinde durduğu meseleler vardı. Örneğin; özellikle yüksek öğretim, öğrencisi ve hocasıyla birlikte siyasetten uzak olmalıydı. Üniversitedeki hocalar siyaset ve günlük hadiselerle ilgilenmek yerine, akademik faaliyet içerisinde olmalı, bilimsel araştırmalara zaman harcamalıydılar.

Ziya Gökalp’ın üstünde durduğu bir diğer konu eğitimin millî olmasıydı. O kesinlikle ulusal olmayan eğitime karşı çıkmaktaydı. Bu konuda döneminde çok ses getiren, Muallim’de yayınlanan “Milli Terbiye” ismiyle yazdığı makaleleri önemlidir. Ziya Gökalp’ın, eğitimde üzerinde durduğu meselelerden biri de öğretmen konusudur. Kendisi de hocalık yapan Gökalp, öğretmenlik kurumunun yüceltilmesiyle birçok eğitim sorununun çözüme kavuşacağı fikrindedir. Ziya Gökalp, diğer konularda olduğu gibi öğretmenlik alanında da samimiyetin, sevginin önemli olduğunu vurgulamaktaydı. Öğretmenliğin para gayesi ile değil, “aşk”la icra edilmesi gerektiği fikrini savunmaktaydı.

O, diğer eğitimcilerden farklı olarak öğretmenin, özellikle sosyoloji ve felsefe bilmesi gerektiğine inanmaktaydı. Çünkü adı geçen bilim dalları olmadan, öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini dengeli bir biçimde öğrencilere aktarması çok zordu. Ziya Gökalp, Malta sürgünü dolayısı ile Kurtuluş Savaşı’nda yeterince etkin olamamıştır; fakat her şeyden önce bir ideolog olan Ziya Gökalp, fikirleriyle genç Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

KAYNAK: Ziya Gökalp’in Eğitim Tarihimiz Açısından Önemi
Hamza ALTIN, Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü – Kilis

Leave a reply