YAŞLANMIŞ TÜRKİYE

0
355

BERTHE GEORGES – GAULIS

Yaşlanmış Türkiye denilince akla padişah gelir. Kah zayıf kah güçlü, bazen müstebit, bazen de beceriksiz olan Vahdettin siyasî görüşü yetersiz olduğundan tamamıyla Sadrazam Damat Ferit Paşa ile evli olan kız kardeşi Mediha Sultan tarafından idare edilmekteydi. Damat Ferit ise İngiltere’nin adamı, İngiliz mandasının hararetli bir taraflısıydı. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik ise çok muhteris ve cahil, Dahiliye Nazırı Adil Bey keza İngiliz yanlısıydı. Bunların oluşturduğu triumvirat (üçlü idare), padişahla beraber, İngiltere Yüksek Komiserliği’nce geniş ölçüde finanse ediliyordu.

Türklerin bir kısım, hanedandan birkaç kişi, ulema sınıfından birkaç şahsiyet ve İngiliz parası almaktan mutluluk duyan bazı maceracılar bir yana bırakılırsa, Müslüman Türkiye’nin geriye kalan büyük çoğunluğu ve ordu açıkça milliyetçi idiler.

BERTHE GEORGES – GAULIS, KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, CUMHURİYET YAYINLARI -1999, S. 28-29

Avatar

Leave a reply