YAKUT TÜRKLERİ, DÖNEMİNİN EN İLERİ MEDENİYET VE DİLİNE SAHİPTİR…

0
543

ADİLE AYDA

Yakutlar, bir zamanlar ileri bir medeniyete ve gelişmiş bir dini edebiyata sahip
imnişler. Coğrafi ve tarihi şartlar onların kültürünü geriletmiştir. Tıpkı Romalıların, yani Latinlerin, Bü­yük Göçlerden ve italya’nın yabancı kavimler tarafından istila edilmesinden sonra, medeniyetlerini kaybedip, okur yazardan da mahrum kalarak, Orta çağın karanlık dönemini yaşamaları gibi.

Son arkeoloji çalışmaları ve başka alanlarda yapılan araştırmalar meydana koymuştur ki, Ya­kutIarın asıl vatanı şimdiki vatanlarının çok güne­yinde imiş. Onların ataları alfabe ve yazıya sahip imişler. Bugün bile her kavramı ifadeye elverişli bir dile ve Böhtlingk, Okladnikof gibi bilim adamları­nın hayran olmaktan kendilerini alamadıkları bir milli epopeye ve şifahi edebiyata sahiptirler.

Bu dediklerimizi matematik bir şekilde isbat et­mek için, Chadwick’lerin bir eserinden bir iki satır alalım:

“Bir şamanın okuduğu şiir ve ilahilerdeki ke­limelerin toplamı 12.000 kadar tutar Halbuki aynı şamanın günlük hayatında kullandığı kelimelerin sa­yısı olsa olsa 4.000 kadardır.”

TÜRKLERİN İLK ATALARI, ADİLE AYDA, ANKARA, 1987, SY. 52

Avatar

Leave a reply