WordPress veritabanı hatası: [The table 'wp_options' is full]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1582574961.9011039733886718750000' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ – Türkçe Tarih

WordPress veritabanı hatası: [The table 'wp_postmeta' is full]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '546' WHERE `post_id` = 4685 AND `meta_key` = 'post_views_count'

XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ

0
545

Adnan GÜRBÜZ

Yard. Doç .Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad tarafından fethedilen ve fâtihinin adına izâfe edilen Alâiye şehri ve kalesi, Selçuklu döneminde önemli bir askerî ve ticarî özelliğe sahip liman kale-şehir olmuştur. Alâiye bu özelliğini Osmanlı zaptına kadar sürdürmüştür. Ancak incelediğimiz Osmanlı döneminin XVI-XVII. yüzyıllarında bu önemli özelliğini kaybetmiş bir kale-şehirle karşılaşmaktayız.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ

Avatar

Leave a reply