XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ

0
592

Adnan GÜRBÜZ

Yard. Doç .Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad tarafından fethedilen ve fâtihinin adına izâfe edilen Alâiye şehri ve kalesi, Selçuklu döneminde önemli bir askerî ve ticarî özelliğe sahip liman kale-şehir olmuştur. Alâiye bu özelliğini Osmanlı zaptına kadar sürdürmüştür. Ancak incelediğimiz Osmanlı döneminin XVI-XVII. yüzyıllarında bu önemli özelliğini kaybetmiş bir kale-şehirle karşılaşmaktayız.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: XVI-XVII. YÜZYILLARDA ALÂİYE KALESİ

Avatar

Leave a reply