VATAN MAHZUN, BEN MAHZUN – NAMIK KEMAL

0
1576

Hakir düştüyse millet, şanına noksan gelir sanma,

Yere düşmekle cevher, sakit olmaz 1 kadrü kıymetten 2

Felek her türlü esbab-ı cefasını 3 toplasın gelsin

Dönersem kahbeyim millet yolunda azimetten.

Ne gam, pür-ateşi 4 hevl olsa da kavgayı hürriyet

Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten.

Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,

Yazılsın sengi kabrimde 5

“Vatan mahzun, ben mahzun…”

Namık Kemal

  1. itibar kaybetmez
  2. gücünden, kudretinden
  3. tüm eziyetlerini
  4. ateş dolu korku
  5. mezar taşımda
Avatar

Leave a reply