Varahşa Sarayı Duvar Resimleri

Varahşa Sarayı Duvar Resimleri

Dr. Gözde SAZAK

Varahşa, bugünkü Özbekistan’ın Buhara Şehrine bağlı bir arkeolojik yerleşim bölgesidir. 1937 yılında Rus arkeolog V. A. Şişkin tarafından arkeolojik kazıları yapılan Varahşa bölgesi aynı arkeolog tarafından belirlenmiştir . Varahşa Sarayı’nın bulunduğu bölge Arap kaynaklarında Maveraünnehir olarak geçen Amuderya (Ceyhan) ve Sırderya (Seyhan) nehirleri arasında, Zerefşan Nehri’nin suladığı bereketli Zerefşan Vadisi’nde yer almaktadır.

Maveraünnehir bölgesi birçok kaynak tarafından Sogd bölgesi olarak tanınmıştır. Halbuki tarihlendiril-mesi tam olarak Batı Gök-Türklerin bu bölgedeki hakimiyet dönemiyle (VI-VIII. yüzyıl) örtüşen bu saray ve şato-kale buluntularının bir de Türk kültür ve sanat unsurları açısından tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi önemli sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir. Bu nedenlerle incelediğimiz Varahşa Sarayı Doğu Odası duvar resimlerinde tespit ettiğimiz ocak kültü, ant içme töreni, buğra ongunu, bars-evren kabzalı kılıç, savaş sahnesi, “Türk atışı” ile ok atan avcı figürü, şato-kale önünde yapılan güneşin doğuşu ve batışını müzikle selamlama gibi kökleri Milat’tan önceki kadim Türk geleneklerine dayanan bulgular bize Varahşa bölgesinin bir Batı Gök-Türk yerleşim bölgesi olduğunu düşündürmektedir. Sogd, Akhun, Gök-Türklerin birbirlerini sürekli siyasî, ticarî ve kültürel olarak etkileyerek yaşadığı Batı Türkistan bölgesinde Türk kültür ve sanat tarihi açısından incelenmesi ve tespit edilmesi gereken daha birçok şehir, bölge ve sanat eseri bulunmaktadır.

Hepsi : [Varahşa Sarayı Makalesinin Tamamı İçin Tıklayınız]()

Ayrıca : [Butan-ı Halaç – Emel Esin makalesini bilgisayarınıza indirin]()

Ayrıca arama kısmında “Kanka” makalesine bakabilirsiniz.

Dipçe :

  1. Kâzım Mirşan Göktürk devletini Türük-Bil devleti olarak tanımlamaktadır.

  2. “Sogdaklar(soğdlar) hiç şüphesiz, ta baştan Türk dillidirler ve onların kavim adları da Türkçe’dir; sag “sağ, salim”, sog (sağmak”, sug “su”, -dak/’hk “sıfat eki”, sogdak “sağ-salimler” “sağıcılar” veya “su, ırmak insanları”. ( İdil Tatarları Makalesi İndir sayfa:20)

Avatar

Leave a reply