Vahdettin’in Mustafa Kemal Paşa’ya ‘altın verdiği’ Gerçek dışı bir iddiadır.

VAHDETTİN’İN KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATMASI İÇÎN MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA 400.000 ALTIN VE 400.000 KAĞIT LİRA VERDİĞİ GERÇEK DIŞI BİR İDDİADIR

Alptekin MÜDERRİSOĞLU

Mondros Mütarekesinden sonra İngiliz, Fransız ve İtalyan birlikleri Türkiye’yi yer yer işgal edince, Hıristiyan orduların işgalinden güç alan azınlıklar şımarmaya, Türk halkına karşı kötü davranışlarda bulunmaya başlamışlardı. Yıllardır Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız “Pontus Devleti” kurmak için gizli çalışmalar yapan Rumlar artık ortaya çıkmışlardı.

Doğu Karadeniz bölgesindeki, özellikle Samsun ve çevresindeki Rum azınlıklar silahlı çeteler kurarak Türk halkına saldırıyor, kanlı eylemlerde bulunuyorlardı. Rum çeteleri Karadeniz’de devriye gezen Yunan savaş gemilerinden sürekli silah ve cephane yardımı alıyorlardı. Türk halkı da kendini korumak için silaha sarılmış, çeteler kurarak Rum çeteleriyle çarpışmaya başlamıştı. İngilizler Samsun’a bir askeri birlik çıkarmışlardı. Bu İngiliz birliğinin görevi Samsun kesiminde güvenliği sağlamaktı. Fakat İngiliz birliği Rumların kanlı saldınlannı önleyemiyor, Yunan savaş gemilerinin desteklediği Rum çetelerinin etkinlikleri giderek artıyordu. Türk çetelerinin ezilmekte olduğunu gören Hamdi adında bir teğmen, birliğiyle dağa çıkarak Rum çeteleriyle çarpışmaya başladı. Olayı Türk subaylarının Mondoros Mütarekesine karşı organize ettiği silahlı bir direniş olarak değerlendiren İstanbul’daki İngiliz işgal Kuvvetleri Başkomutanı, hükümete bir nota vererek Samsun kesiminde düzenin sağlanmasını ve silahla-
rın toplanıp kendilerine teslimini istedi. Hükümet büyük yetkilerle donatılmış bir ordu müfettişliğinin kurularak Samsun’a gönderileceğini ve isteklerinin en kısa zamanda yerine getirileceğini bildirdi.

Devamını okumak için: VAHDETTİN’İN KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATMASI İÇÎN MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA 400.000 ALTIN VE 400.000 KAĞIT LİRA VERDİĞİ GERÇEK DIŞI BİR İDDİADIR

Avatar

Leave a reply