Uygur’ların Menşe Efsanesi Bahaeddin Ögel

0
527

Türk efsaneleri, Türkolojinin en ihmal edilmiş konularından biridir.
Efsanelerin ilmi bir neşri yapılmadığı gibi, unsurları üzerinde yapılan çalışmalar da nadirdir. Bu etüdümüzde unsurları üzerinde duracağımız Uygurlar’ın menşe efsanesinin bulunduğu Çin metinleri, Bretschneider tarafından kısmen tercüme edilmişti Bilâhare Marquart bunun Fars rivayetlerini de ortaya çıkarmış ve esaslı fikirler ortaya atmıştı. Cü­veyni, Karabalgasun’da bulunan yazıtların okunmasiyle ortaya çıktığını söylüyor. Çin kaynakları da, Turfan prenslerinin yazıtlarının verdikleri donelere göre rivayeti tespit ettiklerini kaydediyorlar. Bu sebeple, her iki kaynak arasındaki menba birliği tespit edilmiş oluyor. Maalesef bu yazıtlar bugün ortadan kalkmış ve kaybolmuştur. Bu etüdümüz­ de, Uygurların ilk yerlerinin neresi olabileceğini ve Tula ile Selenga arasındaki yerle ne gibi münasebetleri bulunabileceğini tetkikle beraber, efsanenin belli başlı motiflerini de alarak, Çin kaynaklarındaki kayıtlara ve şamanizmdeki unsurlara göre kıymetlendirdik.

Makalenin devamını okumak için: [Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler. Uygur’ların Menşe Efsanesi,Bahaeddin Ögel]()

Avatar

Leave a reply