UYGUR KÜLTÜRÜNDE SAÇ ÖRGÜLERİ VE ANLAMLARI

Dr. Gülzade TANRIDAGLI

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğrt. Üyesi.

“Kütür bir toplumun dili, müziği, örf ve adetleri, giyim kuşamından, emekleri ve süslenme biçimlerine kadar bir çok ayrıntıları içerir. Bir toplumun kültürünün temeli bu ayrıntılardan oluşur. Bir bütünü oluşturacak olan bu ayrıntıların incelenmesi de o toplumun kültür değerleri açısından önemlidir. Bugün Çin sınırları içinde (bir özerk bölge olarak Çince Şinciang diye adlandırılan)
Türkistanda yaşamakta olan Uygurlar köklü bir medeniyete sahip bir Türk topluluğudur. Kapalı bir toplum olmaları da geleneklerini devam ettirebilmelerinde en etkin sebeplerden biri olmuştur. En eski tarihi Türk izlerini
devam ettiren, siyasi baskılar ve zor şartlara göğüs gererek, sahip oldukları kültür varlıklarını koruyan Uygurların saç gelenekleri de uzun yıllara dayanır ve kültürlerinde önemli bir yer tutar.

Doğu Uygurların “Sümbül saç” diye adlandırdıkları uzun ve gür saçlar Uygur güzellik sembolüdür. Nitekim Uygur kızlarının uzun saç bırakma ve onu tanelere ayırarak örme adeti çok eski dönemlerden kalmadır. Asırlardır devam eden bu adetlerde bir takım kurallar şekillenmiş ve bu saç örgüleri sayılarına göre ayrı bir anlam kazanmıştır.

Devamını okumak için: UYGUR KÜLTÜRÜNDE SAÇ ÖRGÜLERİ VE ANLAMLARı.pdf

Avatar

Leave a reply