ÜLKEMİZDE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ

Semra Gökçimen

TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı.

Türkiye’de kadın haklarının bugün ulaştığı noktayı sağlıklı olarak değerlendirebilmek için, Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar olan gelişmeleri bilmek gerekir. Kadınlar siyasal hakları çıkarılan kanunlarla 1930’da yerel seçimler, 1934’te ise genel seçimlerde elde etmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlardır. Bu kanunlarla kadının konumu, “tebaadan yurttaşa geçiş, karşıt cinsle eşit statüye ulaşma” olarak kavramsallaştırılmıştır. Bunda Türk kadınının verdiği mücadelenin yanı sıra Türk Devriminin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk de önemli rol oynamıştır.

Meşrutiyet dönemindeki tecrübelerinden faydalanarak mitinglerde, basın ve dernekçilik faaliyetlerinde etkin olan ve Milli Mücadele’ye önemli katkılar sağlayan Türk kadını, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün çağdaş inkılaplarıyla layık olduğu yere ulaşmada önemli kazanımlar elde etmiştir. 1935 milletvekili genel seçimlerinde 18 kadın milletvekili Meclis’e girmiş, kadınlar parlamentoda % 4.5 oranında temsil edilmişlerdir. Bu yıllarda Avrupa, Amerika ve Asya’daki bir çok ülkede bu hakkın bulunmayışı konunun önemini daha da artırmaktadır. Türk kadını için ciddi kamusallaşma olanağı sağlayan bu gelişmenin özgürleşme ve bireyleşme anlamına gelip gelmediği; siyasal temsil olanağı açısından Türk kadınının bugünkü durumunun ne olduğu önemli bir sorudur.

Çalışmada ilk olarak Osmanlı’nın son dönemindeki kadın hareketi, 1934’e kadar olan dönemi hazırlama potansiyeli de dikkate alınarak ele alınacaktır. Daha sonra dünya parlamentolarında kadınların temsil edilme oranları Türkiye’deki durum ile karşılaştırılacak ve ülkemizde kadınların siyasette yeteri kadar temsil edilmemelerinin nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

Makalenin tamamını okumak için: [Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi]()

Avatar

Leave a reply