UKRAYNALILAR SLAVLAŞMIŞ İSKİTLERDİR! – ADİLE AYDA

0
492

Ukraynalılar, henüz İslamiyetin ülkelerine ulaşma­mış olduğu bir dönemde, Bulgarlar gibi, Ortodoks dinini kabul etmiş ve bu yüzden SLAVLAŞMIŞ İSKİTLER’DİR. Hiç değilse, İskitlerin bir bölümüdürler. Delilleri de şunlardır:

  1. Hiç bir Ukraynalı Ruslara karşı sempati ve yakınlık duymaz. Bunu diplomatik hayatım sırasında, Rusya dışında yaşıyan Ukraynalılarda da gördüm, New-York’ta, Birleşmiş Milletler’e delege olarak gelenlerde de …

  2. Ukraynalı romancıların eserlerinde, kahraman­ların konuşmalarında, Rusça ile ilgisi olmayan, Türkçe’ye benzeyen veya Türkçe’nin tıpkısı olan kelimeler geçer.

Bu teori gereğince, Rusya’nın çekirdeği olan Kiev Prensliği İskitlerin torunları tarafından kurulmuş bir devlet olmuş olması gerekiyor.

Tamara Talbot Rice’in İskit sanatını yansıtan Rus bölgeleri olarak gösterdiği
yerler hep Ukrayna’da ve Dnieper nehri civarındadır. Kazıların neticesinde İskit eserleri bulan Danilevski’nin kazı yerlerı de Kiev civa­rındadır

(“The Seythians”, Thames and Hudson, London 1958, s. 189 – 190)

Böylece, Sadri Maksudi Arsal’ın teorisi Talbot Ricen’nin iddialarınıda çürütmüş oluyor.

ADİLE AYDA,

Avatar

Leave a reply