UKRAYNA’DAKİ URUM TÜRKLERİ VE FOLKLORU

0
607

Doç. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi.

Ukrayna’nın Azak Denizi kıyılarında yaşayan Hristiyan Urum Türkleri, son günlerde Türkoloji çevreleri için yeni
ve dikkat çekici konulardan biri hâline gelmiştir. Karadeniz’in kuzey kıyılarındaki köyleri kuran, buralara, Kırım’dan
göç ettikleri köylerin adını veren ve bu bölgede kimi zaman Ukraynalı, kimi zaman da Rus, kimi zaman da Rum sayılarak millî kimliklerini kaybetme noktasına gelen Urum Türklerinin varlığı; Urumlar kimdir, bu bölgeye nereden geldiler, Türkçenin hangi lehçesini konuşuyorlar veya konuştukları dil, Kıpçak grubu Türk lehçelerinin hangisine yakın gibi sorular› da beraberinde getirmiştir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: UKRAYNA’DAKi URUM TÜRKLERi VE FOLKLORU

Avatar

Leave a reply