Türkmen Şair Ata Atacanov’dan, “Goşa Tar”

0
490

GOŞA TAR – ÇÎFTE TAR

Dinle sen zarımı,
Bir sözüm bar:
Men senin aşığın,
Nezenin yar.
Şelpeli dutara,
Hoş dilli dutara
Biz goşa tar,
Biz goşa tar.
Bu dün’e baylığı erkimde bolba,

Men sana bererdim barını, gunçam.
Menki dek söygi ni,

Dinlesen sen arzıhalimi,
Bir sözüm var:
Ben senin aşığınım,
Nazenin yar.

Nakışlı dutara,

Tatlı dilli dutara

Biz çifte tar,
Biz çifte tar.
Bu dünya baylığı her kimde ise,

Ben sana verirdim hepsini goncam,
Benimki gibi sevgiyi

Bah gören deldir,
Eşdenem deldir aşık mısan.

Düyşde-de sensin,
Huşda-da sensin,
Sen menin derdime
Deri-derman.
Arzuvda yaşayan
Men çekip zar.
Men garip nedeyin,
Nezin dildar?
Mende ken cepalı,
Mende ken vepalı
Bir yürek bar,
Bir yürek bar.
Bu dün’e baylığı erkimde bolsa,

Men sana bererdim barını, günçam.
Menki dek söygini

Bah gören deldir,

Eşdenem deldir aşık insan.

Düyşde-de sensin,

Huşda-da sensin.

Sen menin derdime
Deri-dekman.

Vah, görmüş değildir,

İşitmiş değildir aşık insan.
Düşte de sensin

Huşta da sensin,

Sen benim derdime

Dar u dermansın.

Arzunda yaşıyan,
Ben çekip zar.
Ben garip ne yapayım

Nazlı dildar

Bende çok cefalı

Bende çok vefalı

Bir yürek var,

Bir yürek var.
Bu dünya baylığı her kimde ise,

Ben sana verirdim hapsini goncam.
Benimki gibi aşkı Vah, görmüş değildir,

İşitmiş de değildir aşık insan.

Düşte de sensin,

Huşta da sensin.

Sen benim derdime,
Dar u dermansın

ATA ATACANOV

Leave a reply