TÜRKMEN HOYRATLARI

0
457

Kerkük tense
Merdivi Kerkük tense
Türkmen bahtiyar olur
Musul can Kerkük tense
Her merdi sev kucakla
Hele o Kerküktense

Kerkük sizler
Musul biz Kerkük sizler
Kerkügün öz derdini
Ne bilsin Kerküksizler

Kerkü gene
Dal kesti kerkü gene
Telafer kan ağlırı
Demevin Kerküge ne

Kerkük tendi
Musul can Kerkük tendi
Onlarca şehidim var
Çohu da Kerkük’tendi

Kerkük siz
Telafer biz Kerkük siz
Allah hiçbir Türkmeni
Bırakmasın Kerküksiz

Kerkü gün say
Piçağ kör kerkü gün say
Kerkügün dostu çohtur
Onları Kerkügün say

Mankalaya
Koru koy Mankalaya
Kerküg’ün üregidi
Hayranam men kalaya

Mankalasız
Kızınmaz mankalasız
Kerkük dünyaya diri
Hiç olmam men kalasız

Mankaladan
Uzağ dur mankaladan
Kerkük havar ediri
Vazgeçmem men kaladan

Er biline
Her Türkmen er biline
Erbil Kerkük’e hayran
Kerkükse Erbil’ine

Yayçıya
Bir yay yaptır yayçıya
Binlerce selam olsun
Kümbetler’e Yayçı’ya

Er bilim seni
Davran er bilim seni
Kerkük asla unutmaz
İnan Erbilim seni

Yayçıdandı
Yayına yayçı dandı
Yüzlerce şehit verdiğ
Biri de yayçıdandı

Er bilime
Hayrandı er bilime
Kerkük’ten selam gider
Musul’a Erbilime

Musul dandı
Kerküg’e Musul dandı
İmadeddin’i tanı
O begdi Musuldandı

Er bilini
Her Türkmen er bilini
Erbil Kerkük’ü sever
Kerkük de Erbil’ini

Musul dadı
Hiç getmez Musul dadı
Her yerde Türkmen vardır
Bir kısmı Musuldadı

Bağ dadını
Kuş bili bağ dadını
Kerkük Musul aratmaz
Irak’ın Bağdad’ını

Musul alı
Çoh sever Musul alı
Kerküg’e zulmedilse
Hakkını Musul alı

Bağ dadına
Doyulmaz bağ dadına
Kerkük’ü değişmerem
Irak’ın Bağdad’ına

Erbil dendi
Kerkük kuş Erbil dendi
Gökbörüyü tanıvın
O begdi Erbil’dendi

Er bil bizi
Sen her dem er bil bizi
Türkmenin öz yurdudu
Çoh sever Erbil bizi

‬Bağ dada
Hiç verilmez bağ dada
Musul Kerküg’e bahar
Kerkük ise Bağdad’a

Bağ datlıdı
Kuş için bağ datlıdı
Şairlerin sultanı
Fuzuli Bağdatlıdı

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Rektör Yardımcısı
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ ‬, Yıl/Year 14, Sayı/Issue 54 ‫

Leave a reply