TÜRKLÜĞÜN İSTİKBALİ

0
451

ÖMER SEYFETTİN

Dünyada istikbali en parlak millet Türk milletidir. Çünkü:

1- Yüz milyonun esas lisanı birdir. Türkçedir.

2- Bütün Turan da çokluğu teşkil eder. Aralarında başka büyük milletler yoktur. İstanbul’dan kalkan bir adam Azerbaycan, Kafkasya, Türkistan yoluyla ta Mançuriye kadar Türklerin arasında, Türkçe konuşarak gidebilir.

3- Dini ve lisanı bir olan Türk milletini içki illeti çürütmemiş, milli kuvvetleri sarf olmamıştır.

4- Dince ve lisanca olduğu gibi coğrafyaca dahi hiçbir millet Türkler kadar “topluluk” saadetine mazhar olmamıştır.

5- Şimdiye kadar birbirinden uzak bir ümmet hayatı süren Türkler maarif ve medeniyet sayesinde birleşmeğe, dilde, işte, fikirde birlik yapmaya başlamışlardır

ÖMER SEYFETTİN

TÜRKLÜK MEFKÛRESİ, TÜRKLÜK ÜZERİNE YAZILAR

Avatar

Leave a reply