TÜRKLERİN RUHLARI DA BEDENLERİ GİBİ KUVVETLİDİR!

0
331

Türklerin medeni hasletlerinden biri de bir yerde oturmaktan ve bir mahalde uzun zaman kalmaktan kat’iyyen hoşlanmamalarıdır. Çünkü; Türklerin bünyeleri hareket üzerine müesses olup bir yerde durmak, ve sükûnetle oturmaktan asla başları hoş değildir. İnce fikir,hararetli zekâ ve fitnet sahibi oldukları için daima iş ve güçle meş­gul olmak isterler. Ruhlarıda bedenleri gibi kuv­vetlidir. Türklerce bir şeyin olub bilmiş olması asla makbul değildir. Onlarca bu hal acizliktir. Uzun zaman bir yerde oturmağı (tenbellik), ra­hat durmağı (ayak bağı) ve bir şeye kanaati ise (kasrı himmet) ve hele muharebeyi terk etmek bir Türk için (zillet) addedilir. Binaenaleyh Türk camiası gerek hazerde ve gerekse se­ferde hiç bir millete nasib olmıyan hususiyete sa­hip bir ümmettir.

TÜRKLERİN FAZİLETLERİ VE ÖVGÜLERİ, CAHIZ – FEZÂİLÜLETRAK, TEFEYYÜZ KİTABEYİ, İSTANBUL – 1939, S. 22

Avatar

Leave a reply