Türklerde Sayılar

Dokuz Türklerde kutsal ve önemli bir sayıdır. Türkçede dokuzla ilgili birçok deyim vardır. Türk argosunda da dokuz kullanılır. Eski Türklerde dokuz tuğ ve davul hâkimiyet alametidir. Mehterde de dokuzar çalgıcı bulunur. Altmış dört kişiden oluşan mehterhane takımı “dokuz kat mehter” diye isimlendirilirdi. Hanlara verilen armağanlar dokuz kat olarak sunulurdu. Dede Korkut hikâyelerinde de dokuz motifi çok geçer. Eski Türk boylarında tokuz adı çok geçer. Orhon Yazıtları’nda (Bilge Kağan Kitabesi doğu yüzü 1. satırda) Tokuz Oğuz ifadesi geçer. Türklerde sayı adlarının kişi adı olarak kullanılması da biliniyor. İlhanlı hakanı olan Hulagu’nun karısı ve en yakın danışmanı olan Hıristiyan kadının ismi de Dokuz Hatun idi. Dokuz sayısının Şamanizm’de önemli bir yeri vardır. Türklerin Ergenekon’dan dokuz Martta çıkmaya başladıkları ve bunun yirmi bir Martta bittiği rivayet edilir. Alevi inanışında 1-9 Mart arasında oruç tutulur. Dokuz da yedi gibi kutsi bir sayıdır. Yer adlarında da bu sayı çok görülür. Türkçede bazı kurum ve eser adlarında da bu sayı adı geçmektedir.

Hepsi : [Mehmet Hazar, Mehmet Şengönül – Türk Kültüründe Sayı Adları]()

Avatar

Leave a reply