TÜRKLERDE MİTOLOJİ BİR İDEAL VE ÜLKÜ DÜZENİDİR…

0
368

BAHAEDDİN ÖGEL

Türk milletinin başarılarını, yalnızca kılıcının kuvvetine bağlamak doğru değildir. Her Türk ailesinde, gerçeğe dayanan geniş bir tabiat bilgisi vardı. Çünkü onlar, tabiat içinde doğmuş, tabiatta yaşamış ve tabiatı yenmeğe çalışmışlardı. Bunun için de, bilgileri gerçekti ve gerçeğe dayanıyordu. Tabiat düzenine göre bir mantık ve yine aynı düzene göre kurulup işleyen bir cemiyet vardı. Hisleri, düşüncesi tabiata dayanıyordu ve bundan dolayı da gerçekçi idi. Yine gerçek yönleri ile tanıdığı tabiat olaylarına bir kişilik verip, onlarla beraber yaşamağı da ihmal etmiyordu. Hayaller ve hisler madde ile birleşiyor ve böylece de bir mitoloji doğuyordu. Eski Türklerde, tabiat düzenine göre kurulmuş ve zaman birimlerine göre işleyen bir mitoloji vardı. Bunun için de Türklerde mitoloji, daha çok ideal ve ülkü düzeni idi.

BAHAEDDİN ÖGEL, TÜRK MİTOLOJİSİ I, BİRİNCİ BASILIŞ,

MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ, İSTANBUL 1971,S. V

Avatar

Leave a reply