Prof.Dr. İlhami Durmuş

Türkler sınıfsız bir toplumdu. Eski Türk toplumunda soylular, hürler ve köleler yoktu. Sınıfsız olmaları sosyal, siyasi, iktisadi, askeri ve hukuki durumlarına yansımıştı. Millet ve devletle ilgili konular mecliste görüşülerek karara bağlanmaktaydı. Türklerde istiklal anlayışı son derece gelişmiti. Onlarda adalet, faydalılık, eşitlik ve evrensellik hukuk anlayışlarında değişmeyen hükümlerdi. Türk milletinin özelliğini ve Türk tarihini Atatürk çok iyi bilmekteydi. Bundan dolayı “Türk milletinin tabiat ve karekterine en uygun idare Cumhuriyettir” demiştir.
Hunlarda Mo-tun (Mete) (M,Ö, 209- 174) döneminden beri devlet işleri ve dini törenlerle ilgili olarak üç ayrı toplantıdan bahsedilmektedir. Bu toplarıtılardan daha çok dini mahiyette olanı yılın ilk ayında, ikincisi ilkbahar’da üçüncüsü ise sonbahar’da yapılmaktaydı. Bu toplantılar arasında ilkbaharda yapılanı diğer toplantılardan daha önemliydi. Bu toplantılarda yer,gök, atalar ve diğer tabiat güçlerine kurbanlar sunulmaktaydı. Adı geçen toplantıda tüm sorunlar görüşülür ve karara bağlanırdı. Bu büyük toplantıya hükümet üyeleri, askeri ve sivil bütün görevli başbuğlar, kendilerine bağlı diğer Hun boylarının temsilcileri katılmak zorundaydı. Devlet yönetiminde mevkiler, semboller ve unvanlar bu mecliste verilmekteydi. Hükümdar seçimleri de burada yapılmaktaydı. İş başına getirilen Hakan milleti temsil etmekteydi. O, kendi milletini yiyip yutan hükümdarların aksine, idare ettiği insanların yiyeceğini sağlamaktaydı. Hakan başka milletlerden farklı olarak kendi insanını beslemekte, giydirmekte ve harçlığını vermekteydi. Onun bütün hizmetleri kendi insanı içindi. O, toplum için görev yapmaktaydı.

Tamamı : [Makaleyi Türkçe Tarih’ten İndir]()
Foto : Mete Han

Eski Türk İdaresi : Ahmet Taşağıl’ın Makalesi
Kutadgu Bilig’in (Mutluluk Veren Bilgi)Devlet Felsefesi:

[Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi 1]()
[Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi 2]()

Avatar

Leave a reply