TÜRKİYE’DE MİTOLOJİK KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZDIR! – PROF. DR. FUZULİ BAYAT

0
450

Türkiye’de mitolojik konuda yapılan çalışmalar parmakla sayılacak kadar azdır. Biz nedense kültürümüzün diğer unsurlarında olduğu gibi (mesela, halk edebiyatımız, dilimiz, Orhon-Yenisey abideleri, el sanatları vs.) mitolojimizi de çok geç öğrenmeye başlamışız. Uzun zaman biz mitos, mit, mitoloji kelimelerini uydurma, fantezi, aslı astarı olmayan söylentiler olarak düşünmüşüz. Diğer bir önemli mesele de mitolojinin bir tür, bir metin olduğu konusunda yanlış düşüncelerimizdir. Çünkü biz Yunan mitolojisini hep birer hikâye şeklinde görmüşüz. Oysa mitoloji dünyayı algılama, anlamlandırma ve bunları da işaretlere dönüştürme biçimidir. 0, sözlü metin-anlatı türü, masal, destan, türkü, atasözü, bilmece, efsane, memorat vs. olabildiği gibi, ritüel oyun, merasim, kaya üstü resim vs. de olabilir. Umudumuz gençliktedir. Gelecek kuşak küreselleşmenin ezici baskısını hissettikçe mitolojimize, genelde kültürümüze sıkı sarılacak, dünya çapında araştırmalara başlayacaktır.

MİTOLOJİ, EN ESKİ ATALARIMIZLA ARAMIZDAKİ KÖPRÜ, PROF. DR FUZULİ BAYAT, TÜRK EDEBİYATI, SAYI 440, HAZİRAN 2010

Leave a reply