M. Kemal ATATÜRK

(Ağustos 1921)

Associated Press‘in Ankara‘da bulunan muhabiri berveçhi âti naklediyor:

Ankara ovasına hâkim Çangal köyü civarındaki sayfiyede beni kabul eden Mustafa Kemal Paşanın ilk sözleri
bunlar oldu.

―Türkiye Türklerindir, işte milliyetperverlerin umdesi budur. Biz, hukukumuzun müdafaası için mücadeleye devam etmeye karar verdik. Senelerce mücadeleye mecbur olsak bile Yunanlıları Anadolu‘dan tart etmeye suret-i katiyede azmettik.

Ümit Doğan

Leave a reply