TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

0
207

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü

*Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU’nun cevabı.

Türkler, XVI. yüzyıl ortalarına kadar yeryüzünün en ileri toplumu idiler. Dünyanın yarısı ve en güzel parçalan ellerindeydi. Avrupalıların yeni deniz yolları bulmaları ve kapalı kıta sisteminden çıkmaları, iktisadi düzeni Türkler aleyhine bozdu. Açık denizlere hâkimiyet, Avrupalıları dünyanın efendisi yaptı. Köklü ve çok esaslı orijinal bir medeniyeti olan ve yüzlerce yıldan beri üstün durumda bulu­nan Türkler, Avrupalıların, önceleri mütevazi başlayan, fakat gelişmenin temelleri olan ilmi hamlelere yabancı kaldılar, hattâ istihfaf ettiler. Japonya’nın bol nüfuslu, azınlığı olmayan, adalar üzerinde kurulu, dış müdahalelerden masun kapalı bir ülke olması. Batılılaşmasını sağladı. Japonya lehindeki bu unsurların hepsi, aksi yönden bizde mevcuttu. Kalkınmamız, demokrasi ve toleransla olur.

HAYAT TARİH MECMUASI, SAYI 2, MART 1966, S. 48

Avatar

Leave a reply