TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

0
273

Mucip ATAKLI

Tabii Senatör, Eski MBK Üyesi, Emekli Hava Tuğgenerali

*Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine yazılı cevap verenlerden Mucip ATAKLI’ın makalesi.

Vaktiyle her alanda üstün bir milletken, bu vasıflarımızı kaybetmemizin başlıca sebepleri müspet ilimleri ihmal etmemiz, bazı büyük eserlerimizi Türkçe yerine Arapça yahut Farsça yazmamız, fikir hürriyetini kısıtlamamız, otoriter idareye temayülümüz, İslam dininin yüksek ilkelerinden gaflet ederek yobazlığa kaçmamız, zevk ve safaya fazla rağbet etmemiz, idareci sınıfla halk kitlelerinin temasına önem vermememiz, milli şuur ve hisleri besleyecek tedbirleri ihmal etmemiz, milli örf ve gelenekleri koruyacak yerde taklitçiliğe sapmamız, yabancı hayranlığına düşmemiz, adalete ve çalışmaya yan çizmemiz, devlet otoritesini zor kuvvetiyle kurmak isteyip kanunları bir yana bırakmamızdır.

HAYAT TARİH MECMUASI SAYI 2, MART 1966, S. 46

Avatar

Leave a reply