TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

0
332

Prof. M. Tayyib GÖKBİLGİN

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Kürsüsü; TTK üyesi

*Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine Prof. M. Tayyib GÖKBİLGİN’in cevabı.

Batı’da teşekkül eden Rönesans. Orta­çağı yıktığı halde bizde skolastik zihni­yet ve dogmalar devam etmiştir. Rönesans ve Reform çağında yepyeni bir Batı teşekkül ederken, bizde her şey eski ha­liyle kalmıştır. IX. asırda içtihat kapısı kapanmış, birtakım dogmalar ortaya çık­mıştır. Hâkim sınıflar, bir dünya görüşü­ne sahip olmamışlardır. Nihayet, her ye­ni hamle ve teşebbüsler karşısına irtica dikilmiştir. Sosyal bir devlet olarak çağ­daş imkânlara göre hareket etmek sure­tiyle kalkınmamız mümkündür. Batı ile aramızdaki mesafeyi kapatmak için baş­ka çare yoktur.

HAYAT TARİH MECMUASI, SAYI 2, MART 1966, S. 49

Avatar

Leave a reply