TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

0
391

Sadreddin ÇANGA

İskilip – 1922, Hukukçu – Gazeteci

*Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine Sadreddin ÇANGA’nın cevabı

Eğitim eksikliği ve din istismarı, vak­tiyle, dünya ölçüsünde egemenlikler kuran Türklerin gerilemesinin başlıca sebepleridir. Eski idarelerin, hatta şiddete varan yasaklamaları ve dini, şahsi çıkarları için bir kaynak sayan sözde din adamlarının manevi baskıları Türk toplumunun. Batıdan geri kalmasının başlıca sebebidir. Japonya’nın diğer Asya devletlerinden farklı olarak Batı’ya yetişmesi, eğitim davasını halletmesi ile mümkün olmuştur. Diğer Asya devletlerinin de Batı’ya yetişememesinin sebepleri, eğitimin yeterlizliği ve dini yasaklamalar, bâtıl inanışlardır. Cumhuriyetten önce Batı anlamıyla eği­time önem verilmediği gibi, Cumhuriyet­ten sonra da tarihi, ekonomik ve hattâ siyasi zaruretler sebebiyle eğitim alanın­da özlenen seviyeye ulaşamamışızdır. Batı ile aramızdaki mesafenin kapatılma­sı için çıkar yol, eğitim davamızı eksik­siz halletmek ve din istismarı yollarını kapatmaktır.

HAYAT TARİH MECMUASI, SAYI 2, MART 1966, S. 49

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku