Türkçülüğün Fikir Adamı Akçuraoğlu Yusuf-II

0
345

Yusuf Akçura hatıralarında, o yıllarda Jön Türklerle ilgisi olmamakla beraber Türkçülüğünün şuurlu bir şekilde bu dönemde başladığını anlatmaktadır.

Daha sonra mahkûm edilen diğer arkadaşlarıyla birlikte Fizan’a sürülmek üzere 1897’de Trablusgarb’a gönderildi. Ancak çok geçmeden orada serbest bırakılarak rütbesi iade edildi.

Bir süre Trablusgarp’a Erkan-ı Harbiye Kalem’inde çalışıp öğretmenlik yapan Akçura, yükseköğrenimini Avrupa’da tamamlamak amacıyla 1899 yılında arkadaşı Ahmed Ferid Bey ile birlikte Tunus’a kaçtı ve aynı yıl Paris’e geçerek ‘Ecole Libre des Sciences Politiques’e kaydoldu.

Paris’te önce Sadri Maksudi, daha sonra da Jön Türk hareketinin liderlerinden Ahmed Rıza ile tanışarak onun çıkardığı ‘Şura-yı Ümmet’ gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

1903 yılında Paris Serbest Siyasi İlimler Okulu’ndan mezun oldu ve Kazan’a döndü. Akçura, mezun olabilmek için ‘‘Osmanlı Saltanatı Müesseseleri Tarihine Dair Bir Tecrübe’’ isimli bir tez hazırladı.

[![]()]()

Kazan’a döndükten sonra meşhur ‘Üç Tarz-ı Siyaset’ makalesini kaleme aldı ve yayınlanmak üzere Kahire’de çıkan ‘Türk’ gazetesine gönderdi. Bu makale Türk gazetesinin 24-34 sayılı nüshalarında basıldı.(1904)

II. Meşrutiyet’in ilanına kadar Kazan’da kalarak çeşitli gazetelerde çıkan yazılarıyla Rusya Türklerinin mücadelelerine katıldığı gibi, oradaki bazı siyasi ve kültürel hareketlere katılarak ceditçiler arasında yer aldı.

Ayrıca Kazan’daki zenginleri teşkilatlandırarak 1905 yılının sonlarında Kazan’da ilk Türkçe gazete olan ‘Kazan Muhbiri’ ni çıkarmaya başladı.

Kazan Muhbirinin 1907’de kapatılmasından sonra Akçura, Orenburg şehrinde tanınmış altın sanayicileri Rami Kardeşler tarafından idare edilen ‘Vakit’ gazetesinde ve Kırım’da çıkan Gaspıralı İsmail’in Tercüman’ında birçok siyasi yazılar yazdı.

Kazan’da yeni tip ‘Medrese-yi Muhammediye’ de tarih, coğrafya ve Osmanlı-Türk edebiyatı tarihi öğretmenliği yapan Akçura’nın burada okuttuğu tarih derslerinin bir özeti 1906’da Kazan’da ‘Ulum ve Tarih’ adıyla basıldı.

Rus hükümeti Akçura’nın Duma’ya seçilmesini önlemek amacıyla 8 Mart 1906’da evine baskın yaparak onu seçim sonuna kadar 43 gün hapsetti. Hapishane hatıralarını ‘Mevkufiyet Hatıraları’ adıyla yayımladı.

Hapisten çıktıktan sonra ‘Müslüman İttifakı Partisi’nin Petersburg’da Müslüman milletvekillerine yardımcı olmak üzere kurduğu siyasi büroya üye seçildi ve ittifakın kongrelerini toplama ve onları yürütme işlerinde çalıştı.

Haziran 1907’de ‘Üç Haziran Vaka-yı Müessifesi’ adlı makalesi, halkı hükümete karşı ayaklanmaya kışkırtma şeklinde yorumlandı ve hakkında takibat emri verildi.

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku