TÜRKÇÜLÜĞÜN EN BÜYÜK ADAMI: “ATATÜRK”

0
435

Ziya Gökalp’in Atatürk hakkındaki düşünceleri;

“Mamafih, Türkçülüğe dair bütün hareketler akîm kalacaktı, eğer Türkleri Türkçülük mefkûresi etrafında birleştirerek büyük bir inkıraz tehlikesinden kurtarmağa muvaffak olan büyük dâhi zuhur etmeseydi! Bu büyük dâhinin ismini söylemeğe hacet yok, bütün cihan bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa ismini mukaddes bir kelime addederek her an hürmetle anmaktadır. Evvelce Türkiye’de, Türk milletinin hiç bir mevkii yoktu. Bugün, her hak Türkündür. Bu topraktaki hâkimiyet Türk hâkimiyetidir, siyasette, harsta, iktisatta hep Türk halkı hâkimdir. Bu kadar kat’i ve büyük inkılâbı yapan zat Türkçülüğün en büyük adamıdır. Çünkü; düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat, yapmak ve billhassa muvaffakiyetle neticelendirmek çok güçtür.”

Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları

Avatar

Leave a reply