Türkçe ve Sümerce – Muazzez İlmiye Çığ

0
661

Türkmenistan, Azebaycan ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda Sümerceden fonetik/ses uyumu ve anlam bakımından Türkçeye uyan pek çok kelime saptandı. Bazı bilimadamları, iki dilde birbirine uyan kelimelerin bulunmasını rastlantı sayıyorlar. Bazıları buna katılmayarak, “iki dilde fonetik ve anlam bakımından 100’den fazla kelimenin birbirinden bağımsız olarak icad edilme olasılığı birkaç milyonda birdir” diyorlar. Bazıları da aynı gruptaki kelimelerin eşleştirilmesi gerekiğini öne sürüyorlar. Bu araştırmada Türkçe ile karşılaştırılan 400’den fazla Sümerce kelime var. Sumer dilinde de kelimeler, sözcük köküne ek alarak oluşturuluyor. Ses uyumu var, kelimelerde dişi-erkek ayırımı yok. Cümlede özne başta eylem sonda. Zamirlerde çok benzerlik var. Bazı örnekler verelim:

ME: ben (men), ZE: sen, ENE: o, MARA: bana, ABBA: yaşlı, ADDA: ata (yaşlı), İKKİ: iki, EŞ: üç, U:On, UŞ-U: otuz (üçon), AN: gök, DİNGİR: tanrı (tengirit), LİL: yel, KASUGA: kursak, DUMUZİ: tomuz(temmuz), KAGARAŞA: kargaşa, HAPKAGAK: kapkacak, HAŞGAGA: kahkaha, Dİ: dimek (söylemek), SİR: cır-lamak (şarkı söylemek), SİLİM: selam, DUUŞ: duş (yıkanma yeri), DURİ: durmak, İRİ: büyük, ZİRDUM: zeytin, DUP/TUP: tablet (tabla, tepsi, tab etmek), NE ME: bune?

Bu kısa liste, bize Sümercenin bugünkü Türkçe’ye bile ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Muazzez İlmiye ÇIĞ

Avatar

Leave a reply