TÜRKÇE FARSÇA’DAN ÜSTÜNÜDÜR!

0
1874

Ali Şir Nevai

“Bu sözlerimden Türk olduğum için, Türkçeyi övmekte aşırı davrandığım, Farsça ile de ilgim az bulunduğundan bu dilin eksiklerini belirtmekte ileri gittiğim sanılmasın. Fars dilini incelemekte hiçkimse benim kadar derinliklere inememiştir ve bu dildeki doğrunun yanlışın kaynaklarını görememiştir. Farsça olarak okumadığım divan kalmamış gibidir. İşte bunca sağlam deliller ve tanıklarla gerek Türk dili için gerek Fars dili için olsun sanatta, edebiyatta, şiirde bilgilerim maharetim aydınlanıp anlaşıldıktan sonra, hangisini hangisine üstün tutsam hiçkimsenin inanmaktan başka elinden bir şey gelmeyecektir. Daha bir çok tanıklarım,delillerim vardır ki onları burada uzun uzun yazıp anlatmak bir risale için fazla gelir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Türkçeyi Farsçadan üstün ve ileri buluşum, kuru bir zan, yahut çürük bir kanaat degildir.”

Muhâkemet’ül Lügâteyn

ALİ ŞİR NEVAİ

Avatar

Leave a reply