TÜRK VE TURAN MİLLETLERİNDE “GÖK TANRI”

0
503

Tanrı (Azerbaycan ve Türkiye Türklerinde),

Teniri (Kazaklarda),

Tenre ( Başkurt Türklerinde),

Tenri ( Uygurlarda),

Tangri (Özbeklerde),

Tense” (Altaylılarda),

Tigir (Hakaslarda),

Deer ( Tuvalılarda),

Tangara (Yakudlarda),

Tenir (Karakalpaklarda),

Tura veya Tora (Çuvaşlarda),

Teyri (Karaçay-Balkarlarda)

Tenir (Kırgızlarda),

Tenger (Moğolllarda),

Tengeri (Buryadlarda)

Dingir (Sümerlerde)

Çenli (Hunlarda)

TÜRK MİTOLOJİSİ, NECATİ GÜLTEPE, KUM SAATİ YAYINLARI – 2013, S. 410-411

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku