TÜRK VE ÇİN RESİM SANATININ ETKİLEŞİMİ

0
374

Abdurrahman DEVECİ

Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tarihi

Tarihte, uzun zaman birbirine komşu olan Türkler ve Çinliler, bazen savaşlardan ötürü ve bazen kurdukları dostluklar sayesinde birbirlerinin sanat ve kültürlerini etkilemişlerdir. Görsel bir sanat olan resime gelince bu etkileşim daha da göze çarpmaktadır. Kimi zaman Çin krallarının saraylarına giden Uygur sanatçılar Çin sanatının gelişmesinde katkıda bulunmuş, kimi zaman Çin’den Orta Asya’ya gelen sanat eserleri, Çin tekniklerinin ve motiflerinin Orta Asya’da örnek alınmasına yol açmıştır. Böylece Tarih boyunca bu iki uygarlığın arasında sıcak kültürel ve sanatsal alışverişler yaşanmıştır. Türklerin tarihleri boyunca gerek iç ve Orta Asya’da ve gerekse yayıldıkları çeşitli bölgelerde Budizm, Manicilik, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinleri kabul ettikleri bilinir. Ancak bu dinlerin kabul edilmesi kısmen olmuş ve Türklerin çoğunluğu milli dinleri olan Gök Tanrı inancını muhafaza etmişlerdi .

Budizm ve Manicilik Orta Asya’da kültür ve sanat coğrafyası üzerinde derin etki bırakmıştır. Özellikle Mani’nin tasvirli kitabı İslamî resim sanatını derinden etkilemiştir. Manicilik, Uygurların vasıtasıyla, Moğolistan ve Çin’e geçmiştir.
Bu sırada Mani’nin Erjenk atlı kitabı da Çin resim sanatını etkilemiştir. Aslında Çin resim sanatından önce Orta Asya’da resim sanatının varlığı bilinmektedir. Bu sanat Türklerden Çin’e geçip tekrar Çin özelliklerini taşıyarak Türk- İran kültürüne dönmüştür. Moğolların istilasından sonra oluşan İlhanlı döneminde, Türk-İran minyatürü Çin resminden her zamankinden daha fazla etkilenmiştir.
Bu makale, iki uygarlığın etkileşimini açıkladıktan sonra, Çinden Türk- İran minyatürüne geçen motiflerin üzerinde duracaktır.

Devamını okumak için: TÜRK VE ÇİN RESİM SANATININ ETKİLEŞİMİ.pdf

Leave a reply