Türk Tarihinin Bilinen Zaman Dilimleri

[![Türk Tarih Kurumu – Türkler Cilt 1’den Alıntıdır]()]()
Türk Tarih Kurumu – Türkler Cilt 1’den Alıntıdır

Milattan Önceki Dönem
Milattan Sonra 1. Yüzyıl
Milattan Sonra 2. Yüzyıl
Milattan Sonra 3. Yüzyıl
Milattan Sonra 4. Yüzyıl
Milattan Sonra 5. Yüzyıl
Milattan Sonra 6. Yüzyıl
Milattan Sonra 7. Yüzyıl
Milattan Sonra 8. Yüzyıl
Milattan Sonra 9. Yüzyıl
Milattan Sonra 10. Yüzyıl
Milattan Sonra 11. Yüzyıl
Milattan Sonra 12. Yüzyıl
Milattan Sonra 13. Yüzyıl
Milattan Sonra 14. Yüzyıl
Milattan Sonra 15. Yüzyıl
Milattan Sonra 16. Yüzyıl
Milattan Sonra 17. Yüzyıl
Milattan Sonra 18. Yüzyıl
Milattan Sonra 19. Yüzyıl
Milattan Sonra 20. Yüzyıl İlk 50 Yıl
Milattan Sonra 20. Yüzyıl İkinci 50 Yıl
Milattan Sonra 21. Yüzyıl

Kaynaklar

Sina Akşin [ed.], Türkiye Tarihi, 2. Cilt: Osmanlı Devleti 1300-1600, İstanbul Ekim 19954.

Sina Akşin [ed.], Türkiye Tarihi, 3. Cilt: Osmanlı Devleti 1600-1908, İstanbul Ekim 19954.

Fahir Armaoğlu, 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1980, Ankara Ağustos 19874, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

1.Barraclough, Times Dünya Tarihi Atlası, İstanbul 1980, Karacan Yayınları.

Nadir Devlet, 1917 Ekim İhtilali ve Türk-Tatar Millet Meclisi (İç Rusya ve Sibirya Müslüman Türk- Tatarlarının Millet Meclisi 1917-1919), İstanbul 1998, Ötüken Neşriyat A.Ş.

Baymirza Hayit, Türkistan Devletleri’nin Millî Mücadeleleri Tarihi, Ankara 1995_, TTK Yayınları.

Bernard Grun [by.], The Time Tables of Hisstory, New York 19913, A Touchston Book, Published by Simon and Schuster.

The Hutchinson Dictionary of World History, an encyclopedia, historical atlas and chronology in one, [Oxford] 19985 abdated edition, published by Helicon Publishing Ltd./printed by the Bath Press Ltd.

İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 199715, Ötüken Neşriyat A.Ş.

Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1992_, Murat Kitabevi Yayınları.

Salim Koca, Türk Kültürü’nün Temelleri II, Trabzon 2000, KTÜ Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 19932, AKDTYK TTK Yayınları.

Türk Dünyası El Kitabı. Birinci Cilt: Coğrafya-Tarih, Ankara 19922, Türk Kültürünü Arştırma Enstitüsü Yayınları: 121.

Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihi Kronolojisi”, Osmanlı I, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 118- 132.