TÜRK MİTOLOJİSİNDE “TAMGA”

0
381

JEAN PAUL ROUX

Esasen soyut bir simge olup, Türk boylarınca bir şeyi nitelendirmek için kullanılmıştır. Çoğu kez, bir mülkün işaretlenmesi amacıyla imza, mezar kitabesi olarak ya da kamp yerini işaretlemek amacıyla yere çıkarılan bir kalıp olarak vb. kullanılmıştır. Orhon ya da Yenisey’deki eski Türklere ait mezar taşlarında bu şekilde birçok işaret bulunmaktadır. Bu işaretler genelde münferit olarak taşlarda yer almaktadır. Raşid-ad-Din Fadlallah ve aynı şekilde Kâşgarlı Mahmud yirmi dört Oğuz boyunun tamgalarını sıralamaktadır. Ne var ki, sundukları tanıtlar birbirinden farklılık göstermektedir. Bu durum bize, eğer bir yanılgı söz konusu değilse, her zaman çok dayanıklı oldukları kabul edilen tamgaların birkaç yüz yıl içinde geliştirilmiş olmaları gerektiğini düşündürüyor. Tamının kutsanmış karakteri, onun boy ile olan bağını ve belki de onun Ongun ile olan bağının bir sonucudur. Ongun, boyun özel ilişkiler kurduğu
hayvan veya varlıktır (bu bir bitki olabildiği gibi, astrolojik türde de olabilir).

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 121-122

Avatar

Leave a reply