TÜRK MİTOLOJİSİNDE “ÖD TENGRİ”

0
513

JEAN PAUL ROUX

Zaman tanrısı. İlk döneme ait Türk yazıtlarını ilk okuyanlar, Öd Tengriyi bilmiyorlardı. Dolayısıyla içinde geçtiği en eski yazıtı çevirirken, “Tengri zamanın sahibidir” diye aktarmışlardır. Ayrıca Minusinsk ve Altın Köl’deki metinlerde de karşımıza çıkmaktadır. Orhon Yazıtında şöyle der: “Zaman tanrısı karar verir, tüm insan oğulları ölümcül olarak dünyaya gelmiştir.” Kâşgarlı Mahmud, neredeyse aynı tümceyi ele alırken, zamanı artık tanrısallaştırmaz ve şu saptamayla yetinir: “İnsan hiç fark etmeden zaman (öd) geçer gider; insanoğlu ölümsüz değildir.” Bu tanrı hakkında
başkaca bir bilgi mevcut değildir.

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 105

Avatar

Leave a reply