TÜRK MİTOLOJİSİNDE “MENGÜ TAŞ (BENGÜ TAŞ)”

0
1432

JEAN PAUL ROUX

İlk döneme ait Türk yazıtlarında, üstüne ölünün öyküsünün kazınmış olduğu mezar taşını nitelendirir. Bu taş Uygurlarda “yassı masif taş” (yarsi, tolku) diye adlandırılır, ancak ebediyete kadar ayakta kalacaktır, çünkü yazıtlarda “1000 yıl ve 10000 gün”den söz edilmektedir. Bu ifadeyi “ebedi taş” olarak yorumlamamız gerekir. Aynı şekilde, “ebedi kaya” anlamına gelen mengü kayadan söz edilir. Bu ise, Radloff’un “yazıtlar kayası” olarak yorumladığı kayadır. Diğer taraftan, “ebediyet” sözcüğünün (imparatorluğu adlandırmak için çok nadiren kullanılmasının dışında) neredeyse hiç geçmediği bir kültürde (ki Moğollarda Tengri, yani gök için büyük önem taşıyacaktır), Türklerin, taşın dayanıklılığına olan inancı fevkalade aykırı düşmektedir. Tıpkı ağacın sürekli bir biçimde kendini yenileyerek yaşamı tasvir ettiği gibi, taş da yaşamı sürekliliği açısından tasvir etmektedir. Kimi araştırmacılar tarafından Türk kültüründe var olduğundan şüphe duyulan ebediyet inancı, aşağı yukan T’u-küelerden beri mevcuttur.

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 100-101

Avatar

Leave a reply