TÜRK MİTOLOJİSİNDE “KÜN” (GÜNEŞ)

0
568

JEAN PAUL ROUX

Çin raporlarına göre, Türkler bu kültü Hiung-nular-dan devralmışlar. Taşıdığı önem açısından bakıldığında, güneş kültü ay kültünden (Ay) çok daha önemlidir. Güneş yaşamın ana kaynağı olduğundan, dişil olarak algılanmış.
Eski raporlarda belirtildiği üzere ayı ortaya çıkaran güneştir, çünkü ışınlarıyla onu aydınlatmaktadır. Ayın yaptığı
gibi güneş de ve çoğu kez ayla birlikte insanların dünyasına müdahale eder. Bundaki amaç, imparatorluk kurucuları ve
kahramanlara hayat vermektir. Güneşe tapınıldığı, özellikle yabancı gözlemciler tarafından sıkça dile getirilmektedir. Sırasıyla doğan, pırıl pırıl parlayan veya batan güneşe tapınılabilmekte; bu ise farklı anlayışları, dolayısıyla belirli bir
gelişmeyi yansıtmaktadır. Maalesef güneşin, yanında ikamet ettiği gök ile, yani büyük tamı ile olan ilişkisi konusunda bir şey söyleyemeyeceğiz. Birçok araştırmacı, güneşin at tarafından temsil edilmesi ya da onunla yakın ilişki içinde olması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Bu, Türk dünyası için henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmamıştır.

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 94

Avatar

Leave a reply