TÜRK MİTOLOJİSİNDE “GÖKKUŞAĞI”

0
719

JEAN PAUL ROUX

Eski Türklerde, birçok tasarımın gökkuşağıyla ilintili olması gerekir. Gerçi biz bu tasarımları bilmiyorsak da, ona takılan değişik isimleri yorumlamak suretiyle tahmin edebiliriz. Orhon Yazıtlarında “gök köprüsü” diye adlandırılır
ve muhtemelen bir Ata Kültü ya da bir yeni yıl kutlamasıyla ilintilidir. Kıpçaklarda ise, ayrıntısını bilmediğimiz bir
söylen ya da efsanede geçer: Al-Gırnati’nin Kitâb al-idrâk adlı yapıtı ve Zajaczkowski tarafından yayımlanan sözlükte
şu ifadeyle nitelendirilir: “Benim aba (‘abla, anne, sütnine’) keçisini bağladı.”

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 73-74

Avatar

Leave a reply