Chou’lar Ve Bu Devirde Türklerden Gelen ‘Gök Dini’

1404
0
CHOU’LAR VE BU DEVİRDE TÜRKLERDEN GELEN ‘GÖK DİNİ’ Dr. Muhaddere. N. Özerdim Sinoloji Doçenti Çin’in geniş tarihsel çağında 3000 yıldan fazla bir uygarlığın öncülerinden biri olarak, Çin’de büyük bir hanedan ...

Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi

2559
0
İslamiyet’ten önce Türklerin hayatında bazı hayvanlar önemli yer tutmuştur. Bu hayvanların başında şüphesiz onlara yol gösterici olarak bilinen kurt gelmektedir. Kurt, Türklerin hem yol göstericisi hem türeyiş efsanesine konu olan ...

YENİ YIL KUTLAMASI TÜRKLERDE BAŞLADI! “NARDUGAN BAYRAMI”

27015
0
Türkler tarih sayfalarında yer almaya başladıkları ilk dönemlerden beri yeni yılı Akçam ağaçlarını süsleyerek, ateş yakararak ve dans ederek kutlarlar. Bu özel güne “Nardugan Bayramı” adı verilmiştir. Nardugan Bayramı farklı ...

SAHA (YAKUT) TÜRKLERİ

4159
0
Dr. Baymirza Hayıt (Not: Makale 1985 yılında Saha Türkleri ile ilişkilerin Atatürk’ten sonra tekrar yoğun başladığı yıllarda yazılmıştır. Bilgiler ilk araştırmalara dayanır. Günümüzde değişiklik göstermiş olan bilgiler olacaktır. Yorum olarak ...

YENİ YIL KUTLAMASI TÜRKLERDE BAŞLADI! “NARDUGAN BAYRAMI”

27015
0
Türkler tarih sayfalarında yer almaya başladıkları ilk dönemlerden beri yeni yılı Akçam ağaçlarını süsleyerek, ateş yakararak ve dans ederek kutlarlar. Bu özel güne “Nardugan Bayramı” adı verilmiştir. Nardugan Bayramı farklı ...

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

1088
0
Ahmet B. ERCİLASUN Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 770’li yıllar… Ordu Balık’taki Uygur Kağanlığı tahtında Bögü Kağan oturmaktadır. 751’deki Talas savaşında yenilen, ...