TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: “ALAHÇIN HATUN”

0
533

Toprağın sahibi olduğuna inanılan Aan Alahçın Hotun büyük bir kayın ağacında oturur. En eski ve güçlü olarak bilinen bu ruhun tabiatı, insanları, hayvanları koruduğuna inanılır. Aan Alahçın Hotun kasırga şeklinde gezer, insanların tabiatı tahrip etmesine üzülür. Orta Dünya’nın en büyük ruhu olan Alahçın bazen genç, özellikle felaket zamanlarında ise yaşlı bir kadın olarak sembolize edilir. Aan Alahçın Hatun’un evi kayın ağacının yanı sıra kâinatın merkezinde olan Aal Luuk Mas, ağacı da olabilir. Ereke-Cereke, Kırbadahın Kırgattar isminde çocukları bulunur. Bunlar doğanın koruyucu iyeleridir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

  1. Aal Luuk Mas, Pervin Ergun

  2. Türk Mitoljisi Sözlüğü, İbrahim Dilek, Eskişehir Valiliği Yayınları

  3. Saha Türklerinin Destanı, Nurgun Batır Destanı, Çevirenler: Erdoğan Altınkaynak, Prof. Dr., Ardahan Üniversitesi, İBEF, TDE Bölümü Öğretim Üyesi -Aygül Bolotova Altınkaynak, Ardahan Üniversitesi, İBEF, ÇTL Bölümü öğrencisi,

  4. Yolcu, Mehmet Ali (2014). Babasız Gebelik Mitleri Bağlamında Türk Mitolojisinde Gök-Yer Dikotomisi ve Ana Tanrıça Kültünün İzleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 1, Haziran 2014,
    ss.70-92.

Avatar

Leave a reply