Türk Mi̇toloji̇si̇ karakterleri̇: “Aan Caahin”

0
530

Işık, yıldırım ve gök gürültüsü tanrısı Aan Caahın altıncı gökte olur. Hava kutunu kullanan bu tanrı insanların hayatın anlamını keşfetmesini sağlar. Yıldırımı kamçı olarak kullanan, ayrıca çekiç de kullanan bir yılkı ya da boğa olarak görülür. Bitkilerin koruyucusu olan, simgesi davul olan bu tanrı gök gürültüsü ile kötü ruhları korkutur, Aan Caahın insana Tanrı ateşi olarak girer ve çekici ile kötü ruhları yok eder. Yakutlara göre insanın içindeki ağacın altıncı dalı, Aaan Caahın yani kalptir. Sahalarda göğün altıncı katının tanrısı, Aan Caahın Ayı insanlara tahsis etmiştir. Bu sebeple ay kutsaldır, arıtıp temizleme görevi vardır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

  1. KİRİŞÇİOĞLU Fatih, Prof. Dr., Saha (Yakut) Türklerinin Kut-Sür İnancı

  2. DİLEK İbrahim, Türk Mitoljisi Sözlüğü, Eskişehir Valiliği Yayınları

  3. MİKAİL Elnur Hasan, Yrd. Doç. Dr., Yakut-Saha Türkleri Hakkında

  4. DİLEK İbrahim, Dr., Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler

Avatar

Leave a reply