TÜRK MİTOLOJİSİ, BİR HAYAT YOLUDUR.

0
192

BAHAEDDİN ÖGEL

Türk mitolojisi, Türk ailesi, Türk cemiyet düzeni ile Türk ahlak ve adetlerinin bir aynası gibidir. Türk mitolojisi, diğer dünya mitolojilerinde olduğu gibi, ölü fikir ve düşüncelerden meydana gelmemiştir. Türk mitolojisi, bir hayat yoludur. Cemiyeti düzenleyen ve güden, canlı düşüncelerin bir toplamıdır.

BAHAEDDİN ÖGEL, TÜRK MİTOLOJİSİ I, BİRİNCİ BASILIŞ,

MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ, İSTANBUL 1971,S. VII

Leave a reply