Türk Mimarisi’nin Anadolu’daki En Uzun Köprüsü, “Koyunbaba Köprüsü”

0
352

Türk Mimarisi’nin nadide örneklerinden “Koyunbaba Köprüsü” II. Bayezid Han tarafından Kızılırmak üzerine yaptırılmıştır. Köprü Çorum’un Osmancık ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. 250 Metre uzunlukta, 7,5 metre genişlikte olan köprü 15 gözlüdür. Köprü üzerinden geçen yol Koyun Baba türbesine ulaştığı için bu köprüye “Koyun Baba Köprüsü” denilmektedir.

Köprünün kitabesi:

”Yardımından dolayı Allah’a Hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkansızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, Arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah’ın desteklediği “Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han” Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu”.

Avatar

Leave a reply