TÜRK MİLLETİ UTANMAK İÇİN DEĞİL, ÖVÜLMEK İÇİN YARATILMIŞTIR!

0
346

M. KEMAL ATATÜRK

“Bizim ahenktâr, zengin lisânımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmıyan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu almak mecburiyetindesiniz…

Çok işler yapılmıştır, amma bugün yapmağa mecbur olduğumuz son değil, lâkin çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki; bir milletin, bir heyeti içtimâiyenin yüzde onu, okuma-yazma bilir, yüzde sekseni bilmez nevidedir. Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır. Bu millet utanmak için değil, övünmek için yaratılmıştır.

M. KEMAL ATATÜRK, 8 AĞUSTOS GÜNÜ SARAYBURNU PARKI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADAN BİR BÖLÜM, SÖYLEV VE DEMEÇLER, CİLT IF, S. 251 ve 253.

Avatar

Leave a reply