Türk Kültürünü İlgilendiren Makale ve Eserlerin Bibliyografyası İçin Bazı Rusça Kaynaklar

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ İLGİLENDİREN MAKALE VE ESERLERİN

BİBLİYOGRAFYASI İÇİN BAZI RUSÇA KAYNAKLAR

(Abdülkadir İnan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Şubat 1970, Türk Kültürünü İlgilendiren Makale ve Eserlerin Bibliyografyası İçin Bazı Rusça Kaynaklar Cilt: VIII Sayı:88 Sayfa:289)

Berenştam, A. N., Aravanskiye naskalniye izobrajeniya i davanskaya (Ferganskaya) stolitsa Erşi (Sovetskaya etnografiya, 1948, No. 4, s. 155-161). Eski Çin kaynaklarında haber verilen Fergan ilahı atlarının kayalarda bulunan resimleri ve eski Fergane başkenti Erşi hakkında. Tyan-Şan-Alay arkeoloji araştırmalarında Kırgızıstanın Oş kentinden 25 km. kuzey-batıda bulunmuştur.

Belinitskiy, A. M., Huttalskaya loşad v legende i istoriçeskom predanii (Efsanede ve tarihı rivayetlerde Huttalan atı) (Sov. Etnografiya, 1948, No. 4 s. 162-167). Huttalan atları da Fergane atları gibi harikat atlar sayılmışlardır.

Muhammedyarov, Ş. F., K istorii provedenii natsionalno-gosudarst razmejovaniya Sred.-Azii v 1924 godu (Orta Asyayı millı devletlere ayırma tarihi üzerine). (Sov. Etnog. 1955, No. I, s. 44-56). 1924 yılında Türkistanın Rus hükümeti tarafından beş “millı cumhiriyete” ve bir “muhtar eyalete” parçalanmasının tarihi anlatılmaktadır.

Tolstov, S. P., İtoyi dvadtsatılet noy rabotı Horezmskoy arheologoetnog. Ekspeditsii (1937-1955 çalışmalarının yekunu) (S. Et. 1957 No. 4, s. 31-59). Bu makalede dikkati çeken kayıtlardan biri Koy Kırılgan harabesindeki kazıda bulunan bir şarab kabında görülen menşei aramı olan harflerle yazılan yazıdır. Bu harabe kenti M. Ö. III-II. asırlarda yaşamıştır (*- Türkistanda M. Ö. III-II, asırlarda aramı menşeli harflerin kullanılması Orhon harfleri hakkında Tomsenin fikrini teyit eder mahiyettedir.)

Djikiyev, A., Poseleniya i jiliçsa Türkmenov yugo-vost, poberejya Kaspiyskogo morya v XIX-XX vekah (Hazar denizinin güney-doğu kıyılarında XIX-XX. asırlarda Türkmen köy ve meskenleri). (Sov. Etng. 1957, No. 4, s. 76-91).

Kuzeyev, R. G., Başkirskiye Şecere o prisoedenii Başkirli k Russkomu gosudarstvu (Başkurdistanın Rus devletine ilhakı hakkında bir Başkurt şeceresi). (Sov. Etnografya, 1957, No. 4, s. 3-12).

Graç, A. D., Drevne türkskoye pogrebeniye s zerkalom Tsun-Van’a v Tuve (Tuva’da Tsin-Van aynasiyle gömülen eski Türk mezarı). Bu mezarın bir Türk asılzadesine ait olduğu anlaşılmıştır. Aynanın Çin imparatoru Tay-tszun (627-649) tarafından bu Türk beyine hediye edildiği tahmin edilmektedir. Aynadaki Çin hiyeroglifinden bu netice çıkarılmaktadır. Türk kızından doğmuş olan bu imparator Gök Türkleri türlü desiselerle bir birine karşı kulanmış, Kieli Hakanı esir almış ve Türk Hakanlığı üzerinde himaye (protektorat) kurmuştur. Bu mezardaki bey, Çine sadakatle hizmet edenlerden biri olmuştur (S. Etn. 1958, No. 4, s. 18-34).

Its, R. F., O nadpisi na kitayskom zerkale iz Tuvr (Tuv’da bulunan Çin aynasındaki yazı hakkında). Türk mezarından çıkarılan Çin aynası üzerindeki yazı Çinli profesör R. F. Ist. Tarafından okunmuş ve tarihi tayin edilmiştir. (S. Etnog. 1958. 1958, No. 4, s. 34-37).

Vinnikov, J. R., Poyezdka k Türkmen-Sakar (Türkmen-Sakarlara seyahat). Çayvuy çevresinde yaşayan Türkmenlerin Sakar boyuna ait etnografik bilgiler (Sov. Etn. 1959, No. 3, s. 107-114).

Vaynberg, B.İ., K. İstorii Türkmen-skih poseleniy XIX v. v Horezme (XIX. asırda Horezimdeki Türkmen köyleri tarihi üzerine). Türkmen meskenlerinin özel mimarı vasıflarından bahsediyor. (Sov. Etn. 1959, No. 5, s. 31-45).

(Abdülkadir İnan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Şubat 1970, Türk Kültürünü İlgilendiren Makale ve Eserlerin Bibliyografyası İçin Bazı Rusça Kaynaklar Cilt: VIII Sayı:88 Sayfa:290)

Popapov, L. P., Nekotoriye itogi rabot Tuvinskoy ekspeditsii (Tuva ekspedisyunu çalışmalarının bazı yekunu). (Sov. Etnog, 1959, No. 5, s. 109-122).

Fen Tseza-şen, Runiçeskaya nadpis iz Vostoçnoy Mongollii (Doğu Mogolistandan bir runik yazıt). Mogolistanda bir kayada bulunan eski Türk harfleriyle yazılı iki satırlık bir kitabe hakkında (Sov. Etn. 1959. No. I s. 3-6.)

Stepanov, N. N., Proishojdeniye i formirovaniye hakasskoy narodnosti (Hakas ulusunun menşei ve teşekkili). Yenisey Türk boylarından Hakasların (Sagay, Beltir vb.) etnoloji ve etnografyası üzerine bir araştırma. (Sov. Etn. 1959, No. 3, s. 158-160).

Gumilov, A. N., Udelnaya sistema u Türkov v VI-VII vekah (VI-VII. asır türklerinde hisselere ayırma sistemi), (S. Etn. 1959, No. 3, s. 11-16).

Okladnikov, A. P., Novoye v izuçenii drevneyşih kultur Mongolii (Mogolistanın en eski kültürünü tetkikte yenilik) (S. Etn. 1962, No. 1, s. 83-90).

Fayziyev, T., Muzey istorii Akademii Nauk Uzbekistana (Özbekistan İlimler Akademisi Tarih Müzesi). Sov. Etn. 1962, No. 1, s. 103-104).

Tenurev, E. P., Etniçeskiy i plemennoy sostav yuygu (Yuyguların etnki ve kabilevı terkibi). Gansu Uygurları kabileleri hakkında bilgi (Sov. Etn. 1962, No. 1, s. 59-66).

Karı-Niyazov, T. N., Oçerki istorii kulturı Uzbekistana (Özbekistanın kültür tarihi). 1955, 560 s. Bu eserin tenkidi: Abdurazakov B. A., (Sov. Vostokovedeniye, 1957, No. 1, s. 191-196.)

Semenov, A. A., Kulturnıy uroven pervıh şeybanidov (İlk şaybanılerin kültür seviyesi). (Sov. Vost. 1956, No. 3, s. 51-59).

Stavskiy, V. Ya., Dvortsovoye hozyastvo penckentkogo vluditelya (Penckent hükümdarının saray ekonomisi). (Sov. Vos. 1957, No. 1, s. 86-94).

Potapov, L. P., Noviye dannıyı o drevnetürkskom “ÖTÜKEN” (Eski Türklerin “Ötüken”i hakkında yeni doneler). (Sov. Vos. 1957. No. F, s. 106-177).

Rustamov, E., Munazara ‘Strela i Luk’ Uzbekskogo poeta XV. veka Yakını (XV. asır Özbek şairi Yakını’nin “Ok ve Yay munazarası” şiiri). (Sov. Vost. 1957, No. 4, s. 90-106).

Smirnova, O., İz istorii arabsskih zavoyevanii v Sredney Azii (Orta Asyayada arap fütuhatı tarihinden). 712 yılında İslam kumandanı Kuteybe ile Sogud meliki Gurek arasında yapılan muahede üzerine bir tetkik. (Sov. Vost. 1957, No. 2, s. 119-134).

Lenin’in 1920 yılında 7 Ocakta Mustafa Kemale gönderdiği telgraf. (Sov. Vost. 1957, No. 5, s. 13-14.)

Garbuzov V. S., Alkayev L. O. Tvorçestro Halid Ziya Uşaklıgil (H. Z. Uşaklıgil’in eserleri). (Sov. Vost. 1957, No. 6, s. 146-147.)

Kurbatov, H., Ob. Unifikatsii alfavitov türkskih yazıkov (Türk dillerinin alfabelerini birleştirme hakkında). (S. Vost. 1957, No. S. 116-117).

Jirmunskiy, V. M., “Kitabı Korkut” i Oguzkaya epiçeskaya traditsiya (“K. Korkut” ve oğuzların destan gelenekleri). (S. Vost. 1958, No. 4, sah. 90-101).

Petrosyan, yu. A., Nekotoriye izdaniya turetstogo istor. Obşçestva (Türk Tarih Kurumunun bazı Leşriyatı). (S. Vost. 1958, No. 3, s. 169-172).

Aliyev, G. Yu., Gasimzade F. Nin “XIX. asırda Azerbaycan edebiyatı” adlı kitaba yazdığı tenkit (S. Vost. 1958. No. 2. s. 161-163).

Valitova, A.A., Gaynullin’in “XIX. asırda Tatar edebiyatı” adlı eserine yazdığı tenkit (S. Vost. 1958, No. 2. s. 163-166).

Poshveriya, B. M. – Rozaliyev Yu. N., Oçerki polojeniya Promışlennogo proletariata Turktsii posle utoroy voynı (İkinci cihan harbinden sonra Türkiyede sanayi işçilerinin durumu). (Sov. Vost. 1958 No. 1, s. 125-128).

Gafurov, B. G., O priçinah vozvışenii i padenii Samanidov (Samanılerin yükselme ve düşmelerinin sebepleri hakkında). (Sov. Vost. 1958, No. 6, s. 138-140).

Tveritinova, A. S., Obzor jurmala turetskogo istor. Obşçestva “BELLETEN” (Türk Tarih Kurumu dergisi “Belleten”in hülasası). (S. Vost. 1958, No. 6, s. 138-140).

Aşrafyan, K. Z., K istorii razvitii lennoy sistemi v deliyskom sultanate (Dehli sultanlığında XIV. asırda timar sisteminin gelişmesi tarihi üzerine). (Sov. Vost. 1957, No. 4, s. 51-62),

Mutafçieva, V. P., O feodalnoy ierarhii v osmanskoy voyenno-leneynoy sisteme XV-XVI vekah (XV-XVI. asırlarda Osmanlı askerı timar sisteminde feodal silsile-i mertabi). Hilmi İralcık ve Ö. Lütfi Barkanın tetkiklerinden de faydalanılmıştır. (Problemi Vostokovediniya, 1959, No. 9, s. 91-95).

Darskiy, A., Sredneaziatskiy ustaf stiha jivopistsev (Ressamlar loncasının Orta Asya tüzüğü). (Problema Vost. 1959, No. 3, s. 106-109).

Romudın, V. A., Novıy istoçnik po istorii kokandskogo Hantsva (Hokan Hanlığı tarihi için yeni bir kaynak). (Prob. Vost. 1959, No. 3, s. 110-112). Roy, P. Ç., Posolstvo Baba Ram Sungha v russkiy Turkestan (1879). (1879 yılında Baba Ram Sungha’nın Rus Türkistanına elçiliği).

Davuduvar, E. A., Ob otnoşenii zolota i serebra v Buhare v XII v. (XII. asırda Buharada altın ve gümüş münasebeti). XII. asırda bütün doğu ülkelerinde gümüş buhranı olmuştur. Bu makalede o devirde buhara ülkesinde altın-gümüş münasebetinden bahsediliyor (Prob. Vost. 1959. No. 4, s. 82-85).

Ayzenştyen, N. A., İz istorii romantizma v Turtsii (Türkiye’de romantizm tarihinden). (Prob. Vost. 1959, No. 4 s. 62-70).

Kaziyev, A. Yu., O nekotorıh miniaturah Sadıkbika Afşara (Sadikbek Afşar’ın bazı minyatürleri hakkında). (Prob. Vost. 1959 No. 4, s. 127-129).

Dmitriyeva L. V., Türkskiye rukopisi İnstituta Vostokovedeniya Akad. Nauk SSSR (Akademi Şarkiyat Enstitüsünün Türkçe yazmaları). (Probl. Vost. 1959, No. 4, s. 136-146).

Çehoviş O. D., Novy istoçnik po istorii Buharı naçala XIV veka (ŞIV. Asır başları Buhara tarihi için yeni bir kaynak). (Probl. Vost. 1959, No. 5, s. 148-161).

Kiyaştornıy, S. G., İstoriko-kulturnoye znaçeniye sujenskoy nadpisi (Suji kitabesinin tarih ve kültür bakımından önemi). (Probl. Vost. 1959, No. 5, s. 162-169).

Baskakov, A. N., Voprosı filologii v “Ejegodnik issledovanii po turetskomu yazıku” (1953-1958) (Türk Dil Kurumunun “Yıllığı”nda Türk filolojisi meseleleri (1953-1958 yılları). Probl. Vost. 1959, No. 6, s. 170-174).

Jdanko, T., Demagogiçeskiye izmışleniya i istoriçeskaya pravda (Demamagoji uydurması ve tarihı gerçek). Amerikalı tarihçi profesör Richard Pipes’in “muslims of Soviet Central Asia: trends and prospects” (“The Middle East Journal” 1955) makalaseni çok şiddetli bir tenkit. (Sov. Etnografya, 1958, no. 4, s. 135-141).

Babayev, A., Nekotoriye voprosı posleyennoy turetskoy progressivnoy literatuarı. (Harp sonrası Türk ilerici edebiyatının bazı meseleleri). (Kratkoye soob. İnst. Vostokoved. 1957, No. XXII, s. 37).

Graç, A. D., Arheologiçeskiye issledovaniya v zapadnoy Tuve (Batı Tuva’da arkeoloji araştırmaları). (Kratkoye sobb. İnstituta Etnografii, XXII, 1955).

Graç, A. D., Kamenniye izvayaniye Zapadnoy Tuvı (Batı Tuva’nın taş heykelleri). Gök Türklerin defin töreni üzerine bir tetkik. (Sbornik Muzeya antropologii i etnografii, XVI, 402-412).

Çerikov, S. S., Vostoçnıy Kazakıstan v epohu bronz (Bronz devrinde Doğu Kazakistan). (Materiali i issledovaniya po arheol. SSSR, 1960, No. 88).

Avatar

Leave a reply