TÜRK KOZMOLOJİSİ

0
472

Emel ESİN

Türklerin kâinat hakkındaki ilk düşünceleri üzerine yapılan bu araştırmalarda, en eski dönemler ile gök-yer ve atalar dinine bağlı çevreler söz konusu olmaktadır. Bu sebepten, XI.-XII. yüzyıllardan sonraki kaynaklar göz önünde tutulmakla beraber, eski dönemler için belge sayılamamaktadır. Böylece Türklerin sonradan kabul ettiği mil­letlerarası dinlerin, Türk kozmolojisine getirdiği sonraki kavramlar ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Şüphesiz ki, uygulanmak istenilen yöntem her alanda uygulana­madı. Bazı konuların açığa çıkması, XI.-X1I. yüzyıllardan daha sonraya da uzanıyordu. Diğer taraftan, sözü edilecek birkaç Kök Türk dönemi kitabesinden anlaşıldığına göre, milletlerarası dinlerin özellikle Budizmin Türkler üzerindeki etkileri, gök-yer ve atalar dini çevresine de çok erken nüfuz etmişti. Bu gibi durumlar dışında, seçilen yönteme sadık kalınmaya çalışıldı.

EMEL ESİN, İSTANBUL, 1978, TÜRK KOZMOLOJİSİNE GİRİŞ KİTABININ ÖNSÖZÜ, KABALCI YAYINEVİ,

Leave a reply