Büyük Bulgarya Hanlığı 630 – 665

İdil (İtil) Bulgar Hanlığı 665 – 1391

Peçenek Hanlığı 860 – 1091

Tuna Bulgar Hanlığı 864 – 981

Uz Hanlığı 1000 – 1068

Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 – 1239

Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599)

Kazak Hanlığı 1465 – 1847

Kazan Hanlığı 1437 – 1552

Kırım Hanlığı 1440 – 1783

Kasım Hanlığı 1445 – 1681

Astrahan Hanlığı 1466 – 1554

Nogay Hanlığı 1398 – 1642

Hive Hanlığı 1512 – 1920

Sibir Hanlığı 1464-1598

Buhara Hanlığı 1599 – 1785

Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 – 1877

Hokand Hanlığı 1710 – 1876

Gence Hanlığı 1735 -1804

Bakü Hanlığı 1747 -1828

Kırgız Hanlığı 1800 – 1876