TÜRK HALKI KAYITSIZ ŞARTSIZ HÜR YAŞAYACAKTIR!

0
398

M. KEMAL ATATÜRK

Amerika, Avrupa ve bütün medeniyet cihanı bilmelidir ki Türkiye halkı her medeni ve kabiliyetli millet gibi bila kay-ü şart (kayıtsız şartsız) hür ve müstakil yaşamaya kat’iyen karar vermiştir. Bu meşru kararı ihlale (bozmaya) müteveccih (yönelik) her kuvvet Türkiye’nin ebedi düşmanı kalır. Bu hususta cihan-ı insaniyet (insanlık alemi) ve medeniyetin vicdan-ı halisi muhakkak Türkiye ile beraberdir. Memleketimizin uğradığı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü maniler altında tazyik edilen hayat-ı iktisadiyemizin meşru inkişafını temin ve fen, irfan içinde çalışan bir hayata kavuşmak umde-i sulhiyemizdendir.

MUSTAFA KEMAL’İN UNITED PRESS MUHABİRİNE TELGRAFLA VERDİĞİ MÜLAKAT

HAKİMİYET-İ MİLLİYE’DEN, 24 EKİM 1922

Avatar

Leave a reply